torsdag, januari 29, 2009

Finns bra smak?

Photobucket

Bra smak är något vi alla stöter på då och då. Det kan handla om allt från kläder till musik. Men vad är egentligen bra smak? Först och främst; finns bra smak?

Fråga 1: Finns bra smak?

Frågan går helt enkelt ut på att genom eget resonemang komma fram till om bra smak existerar eller ej.

Vad jag tycker om någonting är min personliga åsikt. Min åsikt behöver inte vara densamma som någon annans för att vara sämre eller mindre värd. I dagens moderna samhälle lär vi oss allas lika värde och rätt, vilket givetvis innefattar folks åsikter. Alla får tycka precis som de vill. Alla får tycka om precis vad de vill. (Så länge lagar och regler följs.) Om en minoritet tycker om en viss sak betyder inte det att deras åsikt är sämre än majoritetens. Så långt är allt väldigt enkelt. Men hur överför vi detta på smak?

Givetvis har alla sin egen musiksmak och var och en ska givetvis ha rätt att gilla precis vilken typ av musik som helst. Likväl talar vi ofta om att någon har bra eller dålig smak. Är det bara nonsens? Antagligen menar man oftast att personen i fråga lyssnar på samma typ av musik som en själv. Eller lyssnar personen på en typ av musik som man själv inte riktigt bekantat sig med men som tilltalar en. Givetvis lyssnar de allra flesta på mer än en musikgenre, med en mängd olika artister, men resonemanget går att applicera på flera nivåer. Vi söker oss alla till människor som liknar oss själva. Det känns tryggt och säkert. Likadant tror jag det är med all typ av subjektivitet, har någon en liknande åsikt som en själv känner man sig mest hemma med den personen. För givetvis tycker alla att just deras åsikt är den mest rätta.

Men är det verkligen så enkelt? Är bra smak bara ett bevis på att någon eller flera gillar samma sak som du? I så fall borde den person som gillar alla låtar som spelas upp i radio dagarna i ända ha bäst musiksmak, eftersom den personen har mest likriktig musiksmak med resten av folket. Och det stämmer ju inte, radiolåtarna anses inte vara bevis på bra smak. Alltså fallerar hela tesen om att bra smak endast har att göra med likhet med andra människors smak, åtminstone i ett större perspektiv. Istället tror jag att en ny teori är på sin plats. Mer om det nästa gång, när jag utvecklat den ännu mer.

1 kommentar: